БІОТЕХНОЛОГІЯ


1. Арефьев В.Л. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИНДИКАЦИИ ДНК САЛЬМОНЕЛЛ И ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ SALMONELLA ENTERITIDIS И SALMONELLA TYPHIMURIUM НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

2. Бабкін А.Ф., Михайлова С.А., Обуховська О.В., Близнецов О.Г., Гончаренко-Прокоф’єва В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУНОСОРБЦІЇ ТЕРМОСТАБІЛЬНИХ ТА ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ АНТИГЕНІВ ШТАМІВ B. OVIS 67/Б, 76/982, 156/7807 ТА СПЕЦИФІЧНОГО БРУЦЕЛАОВІСНОГО ПЕРОКСИДАЗНОГО КОН’ЮГАТУ В ІФА

3. Викторова Е.В., Шуляк А.Ф., Гулюкин М.И., Савченкова И.П. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КОСТНОГО МОЗГА И ЖИРОВОЙ ТКАНИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, К ВИРУСАМ IN VITRO

4. Герілович А.П. РОЗРОБКА ВИДОСПЕЦИФІЧНИХ ПРОМОТОРНИХ КАСЕТ ДЛЯ КЛОНУВАННЯ ГЕНІВ ВІРУСІВ ТВАРИН

5. Герілович А.П., Рудова Н.Г. БІОІНФОРМАТИВНА РОЗРОБКА ПРАЙМЕРІВ ДЛЯ ТИПУВАННЯ ЦИРКОВІРУСІВ СВИНЕЙ ІІ ТИПУ МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ

6. Стегній М.Ю. РОЗРОБКА БІОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІРУСІВ І ВІРУСОВМІЩУЮЧОГО МАТЕРІАЛУ

7. Шаповалова О.В., Горбатенко С.К., Кузнецова О.В., М’ягких Н.В., Коновалов А. В., Дудник В.О., Десятніков Л.О. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНГІБІТОРУ ДЕАЦЕТІЛАЗ ГІСТОНІВ НА АНТИГЕНПРОДУКУЮЧУ АКТИВНІСТЬ ПЕРЕЩЕПЛЮВАНОЇ КУЛЬТУРИ FLK-BLV

image description