Збірник №97


image description

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина» заснований у 1964 році, включений до переліку фахових видань Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України в галузі ветеринарної науки. У збірнику висвітлюються актуальні питання з проблеми біобезпеки та біозахисту; ветеринарної вірусології та мікробіології; епізоотології та інфекційних хвороб; імунології; ветеринарної патології та морфології; внутрішніх незаразних хвороб та клінічної біохімії; паразитології; ветеринарної фармакології та токсикології; якості і безпечності продукції тваринництва; ветеринарно-санітарної експертизи; екологічної та хімічної безпеки; біотехнології; провайдингу інновацій у ветеринарній медицині та історії ветеринарної медицини.

У збірнику «Ветеринарна медицина» статті публікуються українською та російською мовами. Також до збірника приймаються статті іноземних авторів з Російської Федерації, Білорусі, Франції, Польщі, Сербії, США, Молдови, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану та інших країн англійською мовою.

З метою більш широкого знайомства з опублікованими матеріалами фахівців, які не володіють українською або російською мовами, в журналі розміщуються великі резюме (обсягом 200-250 слів) кожної оригінальної статті англійською мовою.

Головний редактор збірника «Ветеринарна медицина» і члени редакційної колегії – висококваліфіковані спеціалісти в різних напрямах ветеринарної медицини з України, Російської Федерації, Білорусі, Сербії, Німеччини, Польщі та США.

image description