ВЕТЕРИНАРНА МІКРОБІОЛОГІЯ ТА ВІРУСОЛОГІЯ


1. Белоконов И.И. ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИБИРЕЯЗВЕННОЙ ВАКЦИНЫ СТИ

2. Божко М.Г. ЛЕЦИТІНАЗНА АКТИВНІСТЬ МІКРОБІВ, ЗДАТНИХ ДО РОЇННЯ (НА ПРИКЛАДІ БАКТЕРІЙ РОДУ PROTEUS)

3. Гадзевич Д.В., Дунаєв Ю.К., Горбенко О.В., Гадзевич О.В., Вовк С.І. ВИДОВИЙ СКЛАД МІКРОФЛОРИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ХВОРОЇ НА ЕНТЕРИТ

4. Гуріна Л.М. ДИНАМІКА ІЗОЛЯЦІЇ ЗБУДНИКІВ РОДУ AEROMONAS ІЗ ГІДРОБІОНТІВ ТА ВОДИ МОРСЬКОЇ АКВАТОРІЇ ТА ПРІСНИХ ВОДОЙМ АР КРИМ

5. Євтушенко А.В., Безкровна Н.В., Герілович А.П., Солодянкін О.С. ДІАГНОСТИКА АЕРОМОНОЗУ РИБ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ

6. Завгородній А.І., Палій А.П., Загребельний В.О., Репін М.В. УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ АТИПОВИХ МІКОБАКТЕРІЙ ПІСЛЯ ДІЇ «ХЛОРАНТОЇНУ»

7. Завгородний А.И., Позмогова С.А., Гирка М.А. ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТ КОРОВ M. PARATUBERCULOSIS

8. Лиманська О.Ю., Герілович А.П., Солодянкін О.С., Болотін В.І., Горбатенко С.К., Симоненко С.І. ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ЦИРКУЛЮЮЧОГО У РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

9. Ничик С.А., Риженко В.П., Риженко В.В. БОТУЛІЗМ. БІОБЕЗПЕКА І БІОЗАХИСТ

10. Стегній Б.Т., Кучерявенко В.В., Кучерявенко Р.О. ВІРУС «ШМАЛЛЕНБЕРГ»: КЛІНІЧНИЙ ПРОЯВ ТА ДІАГНОСТИКА

11. Стегній Б.Т., Кучерявенко Р.О., Бузун А.І., Прохорятова О.В., Філатов С.М., Заремба О.В. ПРОБЛЕМИ ТРАНСМІСІЇ ЗБУДНИКА АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ У ЄВРАЗІЙСЬКОМУ НОЗОАРЕАЛІ

12. Стегній Б.Т., Музика Д.В., Ткаченко С.В., А. Хартіх Абдулла НЬЮКАСЛСЬКА ХВОРОБА: СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗБУДНИКА, ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

13. Стегний Б.Т., Музыка Д.В., Стегний А.Б., Рула А.Н., Ткаченко С.В., Усова Л.П., Майорова К.Ф. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОВ ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА

14. Стегній М.Ю., Ворошилов І.С. ТРАНСМІСІЙНЕ ІНФІКУВАННЯ ЛЮДЕЙ ХВОРОБОЮ НЬЮКАСЛА ВІД ПТАХІВ

15. Стеценко В.І., Кучерявенко Р.О., Кучерявенко В.В., Тризна Л.П., Стеценко О.В., Коновалов В.Н., Кучерявенко Л.І. ВИРАЗКОВИЙ МАМІЛІТ КОРІВ – ТРАНСМІСИВНА ГЕРПЕСВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ

16. Ушкалов А.В., Виговська Л.М., Пустовіт Н.А., Поліщук Н.М. ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАКТЕРІЙ РОДУ YERSINIA, ВИДІЛЕНИХ З ОБ’ЄКТІВ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ

17. Петерханс Е., Сталдер Х.П., Хуг С., Швейзер М., Занони Р., Бачофен С. ВЗАЄМОДІЯ ВІРУС-ХАЗЯЇН, ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЕРАДИКАЦІЇ ВІРУСНОЇ ДІАРЕЇ ВРХ

18. Потконьяк А., Давідов И., Лако Б., Кнєжевіч С., Ковачевіч Й., Герілович А. ВИЯВЛЕННЯ СПІРАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ, АНАЛОГІЧНИХ ВИДАМ РОДУ HELICOBACTER У ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕННЯХ СВИНЕЙ

19. Вілсек С., Яскова А., Власакова М., Лєскова В. ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАЇТТЯ ПЕСТІВІРУСІВ: НАСЛІДКИ ДЛЯ ТАКСОНОМІЇ, ВИЯВЛЕННЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНОЇ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

image description