РОЗРОБКА ТА ВИРОБНИЦТВО ВЕТЕРИНАРНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ. КОНТРОЛЮВАННЯ ЯКОСТІ, ВИПРОБУВАННЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, МАРКЕТИНГ І ПРОВАЙДИНГ ВЕТЕРИНАРНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ


1. Балышева В.И., Капустина О.В., Закутский Н.И., Иматдинов И.Р. АНТИГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ИНАКТИВИРОВАННОГО ВИРУСА ЛИХОРАДКИ ДОЛИНЫ РИФТ

2. Білецька Г.В., Юрко П.С., Музика Н.М., Грибкова Н.П. МІКРОМЕТОД РЕАКЦІЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИТІЛ ПРОТИ ВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ ГУСЕЙ

3. Білушко В.В. ВИПРОБУВАННЯ ТУБЕРКУЛІНУ СУХОГО ОЧИЩЕНОГО (ППД) ДЛЯ ССАВЦІВ У ПОРІВНЯННІ З ЗАКОРДОННИМ АНАЛОГОМ «BOVITUBERCULIN AN5» (PUŁAWY) IN VIVO

4. Богач М.В., Присяжнюк Ю.М. ПАРАМЕТРИ ХРОНІЧНОЇ ТОКСИЧНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАСОБУ «АМПРОЛЕВ» НА БІЛИХ МИШАХ

5. Бузун А.І., Прохорятова О.В., Заремба О.В., Стегній М.Ю., Коваленко Л.В., Дорош Ю.О., Михайлова С.А., Біла Н.В. РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕСНОЇ СХЕМИ СЕРОМОНІТОРИНГУ РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПІРАТОРНОГО СИНДРОМУ СВИНЕЙ

6. Данілова І.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПРЕС-МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ ПРИ ХЛАМІДІОЗІ

7. Дегтярьов І.М. БАКТЕРИЦИДНА ДІЯ МИЙНОГО ЗАСОБУ «CHRISAL CMF-240» ЩОДО E. COLI

8. Завірюха Г.А. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИПУХЛИННІ ВЛАСТИВОСТІ ВАКЦИНИ «ЛЕЙКОЗАВ» ПРОТИ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

9. Иванов А.В., Хисматуллина Н.А., Юсупов Р.Х., Гильмутдинов Р.Я. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАБОРОВ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЛИХОРАДКИ КУ

10. Келеберда М. І., Обуховський Ю. М., Обуховська О. В. ВИВЧЕННЯ ПРОТЕКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАФІЛОКОКОВИХ АНАТОКСИНІВ В ДОСЛІДАХ НА БІЛИХ МИШАХ

11. Мандигра М.С., Лисиця А.В., Жигалюк С.В., Дмитрієв І.М., Величко Ю.М., Андрущук І.Л., Мандигра Ю.М., Романішина О.О. АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

12. Обуховська О.В., Стегній Б.Т., Завгородній А.І., Петренчук Е.П., Глєбова К.В., Крюкова Н.В., Вовк С.І., Плис В.М., Біла Н.В., Колбасіна Т.В. ВИВЧЕННЯ ІМУНОГЕННИХ ТА ПРОТЕКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СЕРІЙ ІНАКТИВОВАНИХ ВАКЦИН ПРОТИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ ПТИЦІ

13. Плис В.М., Стегній Б.Т. ОТРИМАННЯ ГІПЕРІМУННОЇ СИРОВАТКИ КРОВІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АНТИГЕНУ АНТИТІЛЬНОГО ЕРИТРОЦИТАРНОГО ЩОДО ДІАГНОСТИКИ ПАСТЕРЕЛЬОЗУ (ХОЛЕРИ) ПТИЦІ В РЕАКЦІЇ НЕПРЯМОЇ ГЕМАГЛЮТИНАЦІЇ

14. Стегний Б.Т., Музыка Д.В., Стегний А.Б., Бисюк И.Ю. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНАКТИВИРОВАННЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ ЭМЕРДЖЕНТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ В УКРАИНЕ

15. Тихонова Ф.М., Неустроев М.П., Петрова С.Г., Баишев А.А. ИСПЫТАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ РИНОПНЕВМОНИИ ЛОШАДЕЙ ИНАКТИВИРОВАННОЙ С ИММУНОМОДУЛЯТОРОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

16. Унковська О.М., Дунаєв Ю.К., Пазущан О.Є., Швидченко А.М., Коваленко С.А., Вовк Д.В., Стешенко Л.М., Герілович А.П. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ СТВОРЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

17. Хузин Д.А., Макаев Х.Н., Папуниди К.Х. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ФУЗОБАКСАН ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ КОНЕЧНОСТЕЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

18. Ярошенко М.О., Завгородній А.І., Палій А.П., Балим Ю.П. ФУНГІЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ПРЕПАРАТУ «ДЗПТ-2»

19. Зікич Д., Ущебрка Г., Стоянович С., Каначки З. GMP + FSA СХЕМА, ЯК ЧАСТИНА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОБЕЗПЕКИ У ТВАРИННИЦТВІ

image description