Випуск 105


image description

Завантажити збірник
одним файлом
(PDF)Титул
(PDF)Зміст
(PDF)1. ПРОБЛЕМИ БІОБЕЗПЕКИ ТА БІОЗАХИСТУ. ЕМЕРДЖЕНТНІ ІНФЕКЦІЇ

Білоконов І. І. ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЮ BACILLUS ANTHRACIS

Завгородний А. И., Позмогова С. А. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕМУ ПРЕПАРАТУ «ДЕЗАКТИН» У МИКОБАКТЕРИЙ


2. ВЕТЕРИНАРНА ВІРУСОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ

Мартиненко Г. А. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ SALMONELLA SPP. У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)

Рудова Н. Г., Солодянкін О. С., Герілович А. П. ДЕТЕКЦІЯ ГЕНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЦИРКОВІРУСУ СВИНЕЙ ІІ ТИПУ МЕТОДОМ ПЕТЛЕВОЇ ІЗОТЕРМАЛЬНОЇ АМПЛІФІКАЦІЇ (LAMP)

Стегній Б. Т., Музика Д. В., Ткаченко С. В, Рула О. М., Стегній А. Б., Колесник О. С., Вовк С. І., Напненко О. О. КОМІСІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ ТЕСТ-СИСТЕМИ «НАБІР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИТІЛ ДО ВІРУСУ НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ В РЕАКЦІЇ ЗАТРИМКИ ГЕМАГЛЮТИНАЦІЇ»


3. ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Стегній Б. Т., Завгородній А. І., Горбатенко С. К., Корнєйков О. М., Стегній М. Ю., Болотін В. І., Горлов Ю. І., Ганова Л. О., Чумак О. М., Співак М. Я. ПОРІВНЯЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МЕТОДОМ ІФА В ТЕСТ-СИСТЕМАХ РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Корнєйков О. М., Горбатенко С. К., Завгородній А. І., Стегній Б. Т., Мандигра М. С. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЗДОРОВЛЕННЯ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ ВІД ЛЕЙКОЗУ ВРХ

Завгородній А. І., Позмогова С. А., Гончарова Н. В., Калашник М. В., Білушко В. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПІЗООТИЧНИХ СИРОВАТОК КРОВІ ЖУЙНИХ ТВАРИН У РЕАКЦІЇ ЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕМЕНТУ (РЗК) З ПАРАТУБЕРКУЛЬОЗНИМ АНТИГЕНОМ

Корнєйков О. М., Прохорятова О. В., Кольчик О. В., Олешко А. Ю., Бородай Н. І., Аль Джабарі Мунір ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ПНЕВМОЕНТЕРИТАМИ ВРХ


4. ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА. ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ТОКСИКОЛОГІЯ

Сачук Р. М., Жигалюк С. В., Лук’яник І. М., Мандигра М. С., Стравський Я. С., Кацараба О. А. ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ, АЛЕРГІЗУЮЧОЇ ТА МІСЦЕВО-ПОДРАЗНЮВАЛЬНОЇ ДІЇ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТУ «ЙОДОЗОЛ»

Сіренко О. С., Десятникова О. В., Гур’єва В. Б. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ «ГУАНІДЕЗ» НА ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ БДЖІЛ У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ

Стегній Б. Т., Драгуть С. С., Куценко В. А., Рамазанова Т. П., Марченко Н. В., Обуховська О. В., Болотін В. І., Горлов Ю. І., Ганова Л. О., Чумак О. М., Горлов А. Ю., Співак М. Я. ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМУНОФЕРМЕНТНИХ ТЕСТ-СИСТЕМ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТВАРИН НА БРУЦЕЛЬОЗ

Ісіченко Н. В., Литвин В. М., Дехтяр І. І. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА

Родіонова К. О., Палій А. П. АНАЛІЗ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ СИРОВ’ЯЛЕНИХ КОВБАС


5. БІОТЕХНОЛОГІЯ

Павленко Л. М, Стегній Б. Т., Дідик Т. Б., Павленко Б. М. РЕЗУЛЬТАТИ КРІОКОНСЕРВАЦІЇ СПЕРМИ БУГАЇВ У РОСЛИННОМУ ФОРТИФІКАНТІ З ВИКОРИСТАННЯМ СОРБЕНТУ

Рудой О. В., Дзюба Я. М., Полупан І. М. АКТИВНІСТЬ АНТИРАБІЧНИХ АНТИТІЛ У СИРОВАТКАХ КРОВІ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ


6. ІМУНОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ В ГУМАННІЙ ТА ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Кравченко Н. О., Коваленко Л. В., Руденко О. П., Бойко В. С. СТАН МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ОРГАНІЗМІ КОНЕЙ У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД

Дуда Ю. В., Прус М. П. РІВЕНЬ БІЛКІВ І ІМУНОГЛОБУЛІНІВ У КРОВІ КРОЛІВ ЗА ПАСАЛУРОЗНОЇ ІНВАЗІЇ

Чорний М. В. СТРЕСОВИЙ СТАН ТА ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАТУС МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ


7. ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Богач М. В., Скальчук В. В., Кущак І. А. ВПЛИВ ДЕЗІНФЕКТАНТУ «БРОВАДЕЗ-ПЛЮС» У РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЯХ НА ООЦИСТИ ЕЙМЕРІЙ ТЕЛЯТ

Палій А. П., Машкей А. М., Сумакова Н. В., Гонтарь В. В., Палій А. П. ЗАСТОСУВАННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ У ПРОМИСЛОВОМУ ТВАРИННИЦТВІ

Люлін П. В. ПОШИРЕННЯ ЕЙМЕРІОЗУ ГОЛУБІВ В УМОВАХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ


8. ІСТОРІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ НАУКИ

Богач М. В., Селіщева Н. В., Стегній Б. Т., Вовк Д. В., Унковська О. М. ДО 100-РІЧЧЯ ДОКТОРА ВЕТЕРИНАРНИХ НАУК ІВАНА ТИМОФІЙОВИЧА НЕЧВАЛЯ — ДИРЕКТОРА ОДЕСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ СТАНЦІЇ (1970–1989 рр.)

Стегній Б. Т., Головко В. О., Люлін П. В. ДО 100-РІЧЧЯ ПРОФЕСОРА ІВАНА ОЛЕКСІЙОВИЧА КАЛАШНИКА — РЕКТОРА ХАРКІВСЬКОГО ЗООВЕТЕРИНАРНОГО ІНСТИТУТУ (1962–1970 рр.)

image description