DOI: 10.36016/VM-2020-106-2Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Випуск 106. С. 9–14.


Завантажити повний текст (PDF)


ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМІВ BRUCELLA OVIS, ВИДІЛЕНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ УПРОДОВЖ 1973–2019 РОКІВ


Марченко Н. В., Лиманська О. Ю., Куценко В. А., Герілович А. П., Болотін В. І.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: marcenkonata@gmail.com

У статті представлено дані щодо біологічних властивостей штамів бруцел, які попередньо за біохімічними тестами були віднесені до виду Brucella ovis, та зберігалися в колекції мікроорганізмів ННЦ «ІЕКВМ». Установлено, що за тривалого зберігання штами не втратили своїх властивостей відповідно до паспортів. При цьому у чотирьох штамів (78/3131, 157/4151, 169/87, 68/Ж) відмічали ріст не тільки в присутності тіоніну, що є характерним для R-форм, а й у середовищі з фуксином (1:50 000 і 1:100 000). У результаті вивчення антигенних властивостей було встановлено, що зазначені штами мають бруцельозний S-антиген за відсутності R-антигена. Додатково під час проведення молекулярно-генетичного типування з’ясувалося, що зазначені чотири штами належать до інших видів бруцел

Ключові слова: інфекційний епідидиміт баранів, ПЛР


Список літератури

OIE (World Organisation for Animal Health). Chapter 3.8.7. Ovine epididymitis (Brucella ovis) (version adopted in May 2015). In: Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals (mammals, birds and bees). Paris: OIE, 2018. URL: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.07_OVINE_EPID.pdf.

Gouletsou P. G., Fthenakis G. C. Microbial diseases of the genital system of rams or bucks. Veterinary Microbiology. 2015. Vol. 181, No. 1–2. P. 130–135. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2015.07.016.

Blasco J. M. Brucella ovis. In: Nielsen K. H., Duncan J. R. (eds) Animal brucellosis. Boca Raton: CRC Press, 1990. P. 352–378. DOI: https://doi.org/10.1201/9781351069687.

Бусол В. А., Бабкин А. Ф., Жованик П. Н. Бруцеллёз сельскохозяйственных животных. Киев: Урожай, 1991. 176 с.

Alton G. G. et al. Techniques for the brucellosis laboratory. Paris: INRA, 1988. 190 pp. ISBN: 9782738000422.

Olsen S. C., Palmer M. V. Advancement of knowledge of Brucella over the past 50 years. Veterinary Pathology. 2014. Vol. 51, No. 6. P. 1076–1089. DOI: https://doi.org/10.1177/0300985814540545.

Бабкін А. Ф., Обуховська О. В. Бруцельоз: сучасні аспекти епізоотології. Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. 2012. Вип. 96. С. 204–205. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetmed_2012_96_81.

López-Goñi I. et al. Evalution of a multiplex PCR assay (Bruce-ladder) for molecular typing of all Brucella species, including the vaccine strains. Journal of Clinical Microbiology. 2008. Vol. 46, No. 10. P. 3484–3487. DOI: https://doi.org/10.1128/JCM.00837-08.

Coelho A. M. et al. Impact of B. melitensis Rev-1 vaccination on brucellosis prevalence. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2015. Vol. 39, No. 3. P. 261–270. DOI: https://doi.org/10.3906/vet-1408-27.

Ponsart C. et al. Brucella melitensis Rev.1 vaccination generates a higher shedding risk of the vaccine strain in alpine ibex (Capra ibex) compared to the domestic goat (Capra hircus). Veterinary Research. 2019. Vol. 50, No. 1. P. 100. DOI: https://doi.org/10.1186/s13567-019-0717-0.

Sanogo M. et al. Importance of identification and typing of brucellae from West African cattle: a review. Veterinary Microbiology. 2013. Vol. 164, No. 3–4. P. 202–211. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2013.02.009.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description