DOI: 10.36016/VM-2020-106-16Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Випуск 106. С. 87–93.


Завантажити повний текст (PDF)


ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВАКЦИН «РЕПРО-СУІ-ВАК-П» У ПРОМИСЛОВОМУ СВИНАРСТВІ


Бузун А. І. 1, Кольчик О. В. 1, Боровкова В. М. 2, Бобровицька І. А. 1

1 Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: epibuz@ukr.net

2 Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна

У статті наведено дані щодо оптимізації клінічного протоколу застосування оливної та адсорбованої форм експериментальних вакцин лінійки «РепроСуіВак-П» в індустріальному свинарстві (в основному стаді та в групі дорощування) у системі біобезпекових заходів «СтопАЧСмікс» на основі імунологічних показників — загальних (індекси конституційного імунітету, включно з гуморальним і клітинним, з урахуванням середньодобового приросту поросят) і специфічних (динаміка поствакцинальних антитіл, стійкість щеплених свиней до пастерелоносійства). Отримані результати дозволили на рівні вірогідності не менше p ≤ 0,01 (n = 879 свиней різних технологічних груп) розробити технологічну карту щеплень, яка передбачає застосування: а) оливної форми «РепроСуіВак-П» з бактерином на кнурах, лактуючих і холостих свиноматках дворазово з інтервалом 3 тижні у дозах 5+5 см3; б) оливної форми вакцини на групі відлучених поросят 32–35 добового віку одноразово у дозі 1–2 см3; в) адсорбованої з анатоксином форми вакцини свиноматкам другого триместру поросності дворазово з інтервалом 2 тижні в дозах 5+7 см3. На основі показників конституційного та специфічного поствакцинального імунітету проти асоційованої цирковірус-пастерельозної інфекції була розроблена технологічна карта застосування експериментальних вакцин лінійки «РепроСуіВак-П» в основному стаді та в групах дорощування промислового свинарства

Ключові слова: цирковірус-пастерельозна інфекція, поствакцинальний імунітет, конституційний імунітет, специфічний імунітет


Список літератури

Thrusfield M. et al. Veterinary epidemiology. 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2018. 896 pp. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118280249.

Ouyang T. et al. Co-infection of swine with porcine circovirus type 2 and other swine viruses. Viruses. 2019. Vol. 11, No. 2. P. 185. DOI: https://doi.org/10.3390/v11020185.

Buzun A.-I. Development of “StopASFmix” biosafety system for commodity piggery of Ukraine. Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference “Interdisciplinary Research: Scientific Horizons and Perspectives”, Vilnius, March 12, 2021. Vilnus, 2021. Vol. 2. P. 9–14. DOI: https://doi.org/10.36074/scientia-12.03.2021.

Ran X. et al. Generation of porcine Pasteurella multocida ghost vaccine and examination of its immunogenicity against virulent challenge in mice. Microbial Pathogenesis. 2019. Vol. 132. P. 208–214. DOI: https://doi.org/10.1016/j.micpath.2019.04.016.

Hemann M. et al. Vaccination with inactivated or live-attenuated chimeric PCV1–2 results in decreased viremia in challenge-exposed pigs and may reduce transmission of PCV2. Veterinary Microbiology. 2012. Vol. 158, No. 1–2. P. 180–186. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2012.01.024.

Foerster T. et al. An inactivated whole-virus porcine parvovirus vaccine protects pigs against disease but does not prevent virus shedding even after homologous virus challenge. The Journal of General Virology. 2016. Vol. 97, No. 6. P. 1408–1413. DOI: https://doi.org/10.1099/jgv.0.000446.

Бузун А. І. та ін. Вакцина проти репродуктивно-респіраторного синдрому цирковірусної та парвовірусної інфекції свиней асоційована інактивована емульсована: патент 122732 Україна. № u201707521; заявл. 17.07.17; опубл. 25.01.18, бюл. № 2. 4 с.

Бузун А. І. та ін. Вакцина «Репросуівак-П» проти асоційованих інфекцій свиней (цирковірусна інфекція, репродуктивно-респіраторний синдром та пастерельоз свиней): патент 136316 Україна. № u201902406; заявл. 11.03.19; опубл. 12.08.19, бюл. № 15. 2 с.

OIE (World Organisation for Animal Health). Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals (mammals, birds and bees). 8th ed. Paris: OIE, 2018. 1833 pp.

Whitbread T. J. Clinical biochemistry (last full review/revision Jun 2015). URL: https://www.msdvetmanual.com/clinical-pathology-and-procedures/diagnostic-procedures-for-the-private-practice-laboratory/clinical-biochemistry.

Helke K. L. et al. Biology and diseases of swine. In: Fox J. G. et al. (eds) Laboratory Animal Medicine. 3rd ed. Oxford: Academic Press, 2015. P. 695–769. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409527-4.00016-X.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description