ВЕТЕРИНАРНА ВІРУСОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ


1. Алтахер Харитх Абдулла, Стегний Б.Т. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ ВИРУСОВ БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА, ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТ КУР И ГОЛУБЕЙ

2. Болотін В.І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СЕКРЕТОРНИХ ПРОТЕЇНІВ ЗБУДНИКА КОНТАГІОЗНОЇ ПЛЕВРОПНЕВМОНІЇ ВРХ

3. Герілович А.П., Лиманська О.Ю., Горайчук І.В., Ареф'єв В.Л., Гема І.О. ГЕНОТИПУВАННЯ ПЕСТІВІРУСІВ ТВАРИН НА ОСНОВІ ФІЛОГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

4. Завгородній А.І., Стегній Б.Т., Білушко В.В. ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ТУБЕРКУЛІНІВ

5. Кацимон В.В., Карпуленко М.С., Головко О.А. ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІЧНОСТІ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ ПЛР ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГЕНОМУ ВІРУСУ ЧУМИ М’ЯСОЇДНИХ

6. Кольчик О.В., Прохорятова О.В. ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПІЗООТИЧНИХ ІЗОЛЯТІВ ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIA

7. Марущак Л.В., Неволько О.М., Дерябін О.М. МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА КУ-ЛИХОМАНКИ

8. Музыка Д.В. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИЗКОПАТОГЕННОГО ВИРУСА ГРИППА ПОДТИПА Н15N7, ВПЕРВЫЕ ВЫДЕЛЕННОГО В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

9. Обуховська О.В., Драгуть С.С., Чебанюк І.В., Рамазанова Т.П., Куценко В.А., Марченко Н.В. ВИВЧЕННЯ МІНЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА АНТИГЕННОЇ СПОРІДНЕНОСТІ МУЗЕЙНИХ ШТАМІВ YERSINIA ENTEROCOLITICA

10. Ситюк М.П. ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ПОСТІНФЕКЦІЙНИХ НЕЙТРАЛІЗУЮЧИХ АНТИТІЛ ПРОТИ ЦИРКОВІРУСУ СВИНЕЙ ДРУГОГО ТИПУ У СИРОВАТКАХ КРОВІ ДИКИХ СВИНЕЙ

11. Стегній А.Б. ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПІЗООТИЧНИХ ВЕЛОГЕННИХ І МЕЗОГЕННИХ ШТАМІВ ВІРУСУ НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ, ІЗОЛЬОВАНИХ В УКРАЇНІ

12. Стегній Б.Т., Стегній М.Ю., Состін Д.Д. СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОГО СУПРОВОДУ ХВОРОБИ МАРЕКА (Огляд літератури)

13. Ліу Юншен, Чжан Цзе, Чжан Делін, Герілович А.П., Горайчук І.В., Солодянкін О.С. ПОРІВНЯННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ВІРУСНОЇ ДІАРЕЇ ВРХ В УКРАЇНІ ТА КИТАЇ

image description